3BB

News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝากใบปลิวให้กับผู้ใหญ่บ้าน

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม “โครงการฝากใบปลิวให้กับผู้ใหญ่บ้าน” ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอแว้ง และอำเภอยี่งอ โดยทีมงานการตลาดได้ประสานงาน กับทางผู้ใหญ่บ้านของแต่ละอำเภอ ให้เป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกบ้านเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต 3BB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดขายในอนาคต

20/07/2020 13:07:47
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th