3BB

News & Activity

3BB จังหวัดตรัง จัดโครงการ 3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 3BB จังหวัดตรัง โดย คุณอังคณา พูลสุทธิ์ ผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ส่งมอบชุด Gift Set ถุงป้องกันโควิด-19 หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้น้องๆโรงเรียนวัดควนธานี ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 64 ชุด ไว้ใช้ป้องกันโควิด-19 โดยมี คุณไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

14/07/2020 16:32:37
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th