3BB

News & Activity

3BB จังหวัดระยอง จัดโครงการ 3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ

เมื่อวันที่ 9/7/2563 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดระยอง นำโดยคุณกฤษณะ ศรประสิทธิ์ ผู้จัดการเขต และ คุณอริยา ละมุล ผู้จัดการจังหวัด คุณกนกพร บุรี ผู้จัดการการตลาด เป็นตัวแทนส่งมอบ Gift Set ถุงป้องกันโควิด-19 หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้น้องๆ โรงเรียนวัดหนองตะแบก อ.บ้านค่าย เพื่อส่งมอบความรักและความห่วงใย เพื่อเฝ้าระวังและปัองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยมีนางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก เป็นผู้รับมอบ

14/07/2020 16:28:31
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th