3BB

News & Activity

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ 3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2563 3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ “3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ” โดยได้มอบชุด Gift Set ถุงป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสุชน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ชุด ไว้ใช้ป้องกันโควิด-19 โดยมี นายสุรพล สุปันตี ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุชน พร้อมคณะครูเป็นตัวแทนในการรับมอบ

14/07/2020 13:44:16
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th