3BB

News & Activity

3BB จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรม Troop ห้าง Passion

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 3BB จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรม Troop เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB GIGA Tianment ณ ห้าง Passion จ.ระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์เน็ตบ้าน 1 Gbps พร้อมความบันเทิงในราคาสบายกระเป๋า พร้อมมอบของ Premium ให้กับลูกค้าที่ให้ความสนใจและสมัครใช้บริการ

09/07/2020 13:29:50
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th