3BB

News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนร้านค้าในโครงการ มอบผ้ากันเปื้อน 3BB ให้กับร้านค้า

3BB จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนร้านค้าในโครงการ มอบผ้ากันเปื้อน 3BB ให้กับร้านค้า โดยส่งมอบให้กับร้านขายน้ำ ขายอาหารในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์และต่อยอดขายอินเทอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์ 3BB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

09/07/2020 13:23:57
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th