3BB

News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop บริเวณรอบเมือง

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop บริเวณรอบเมือง ตลาดและชุมชนถนนสายหลักต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายโปรโมชั่น 3BB GIGATainment อินเทอร์เน็ตบ้านพร้อมความบันเทิง ทีมงานได้แจกใบปลิว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ต และแนะนำบริการ 3BB Member ประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ของ 3BB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

02/07/2020 12:00:00
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th