3BB

News & Activity

3BB จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ 3BB ไม่ทิ้งคุณ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดมุกดาหาร นำโดย คุณหรรษกานต์ คำภักดี ผู้จัดการจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนส่งมอบถุงมือยางให้กับ สำนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกลุ่มเสี่ยง เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและปัองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID 19) โดยมี ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

02/07/2020 11:53:18
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th