3BB

News & Activity

3BB จังหวัดพัทลุง จัดโครงการ 3BB ไม่ทิ้งคุณ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB พัทลุง นำทีมโดย คุณกานต์สินี ธรรมพิพัฒน์ ผู้จัดการจังหวัด พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบถุงมือยางและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีคุณสุชีพ รุ่นกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ในโครงการ “3BB ปันน้ำใจ เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน ” เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในชุมชน และเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

29/06/2020 15:43:29
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th