3BB

News & Activity

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบเข้ามอบถุงยังชีพ

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบเข้ามอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆ ให้แก่ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบรับมอบ 3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และส่งกำลังใจทุกท่าน เพื่อผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

20/05/2020 11:13:43
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th