3BB

News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

3BB จังหวัดสงขลา โดยคุณศรัณย์ บุญช่วย ผู้จัดการเขตและทีมงานได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กักกันผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยมี ดร.สุคนธ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการและบุคลากรเป็นผู้รับมอบ 3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน เพื่อผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

08/05/2020 13:47:39
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th