3BB

News & Activity

3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์ 3BB GIGATainment อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่าน 3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์ 3BB GIGATainment อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์แพ็กเกจ 3BB GIGATainment, 3BB GIGA FIBER และ 3BB GIGA SIM โดยได้มีการเดินขบวนแห่ Troop ประชาสัมพันธ์แนะนำบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายในห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย, ห้างบิ๊กซี เชียงราย และในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่เข้ามาสอบถามรายละเอียด โปรโมชั่นเป็นจำนวนมาก

19/03/2020 13:40:59
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th