3BB

News & Activity

3BB ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่น

คุณศักดิ์ศิลป์ หวังพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร
คุณสุรชาติ ป้อมแสงศรี ผู้จัดการเขต คุณสุวิทย์ ขาวปั้น ผู้จัดการจังหวัดขอนแก่น คุณประภูศักดิ์ ปราชญ์กุลวงศ์ ผู้จัดการจังหวัดสกลนคร
และคุณสุนันท์ ราชมณเทียร ผู้จัดการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
และคุณยศระวี จันทนพ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ๋ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และพนักงานเข้าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนรวมถึงลูกค้าสามบีบีที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ บ้านห้วยเจริญ และ บ้านบุ่งเบ้า ต.นาแซง บ้านท่าทางเกวียน
และบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลัง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับมอบ ถุงยังชีพ มากกว่า 300 หลังคาเรือน
ประกอบไปด้วย
คุณสมควร อนุมาตย์. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเจริญ ต.นาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณสมบัติ ชินคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าทางเกวียน ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณสมบูรณ์ อันทะเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณวัลภา ไชยนต์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งเบ้า ต.นาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
นำรถเพื่อบรรทุกถุงยังชีพเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ประสบภัย ภายใต้การนำของ พันโทสมบูรณ์ ไชยขาว ผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.นาแซง ต.วังหลัง ที่นำกำลังพลมาช่วยทำกิจกรรม

03/09/2019 13:43:20
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th