3BB

News & Activity

3BB ภาคตะวันตก ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อทำบุญกับโรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและ พนักงาน 3BB ภาคตะวันตก ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อทำบุญกับโรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เมือง จ.ราชบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยาเป็นจำนวน 16,500 บาท สำหรับมอบเป็น ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และนำเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นเช่น รองเท้านักเรียน ตระกร้าผ้า ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาถูพื้น น้ำยารีดผ้า ให้กับโรงเรียน  นอกจากนี้ยังได้รับเงินบริจาคสำหรับไถ่ชีวิตโค-กระบือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท และได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งสิ้น 8 ตัว

 

05/09/2019 12:08:21
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th