3BB

News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมขบวน Troop แห่รอบเมืองบริเวณแหล่งชุมชนหลักๆ

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมขบวน Troop แห่รอบเมืองบริเวณแหล่งชุมชนหลักๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นพบกันที่บูธงานกาชาด และงานสมโภชน์หลักเมืองยะลา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562 ทีมงานได้แจกใบปลิว พร้อมแนะนำบริการและข้อมูลอินเทอร์เน็ต 3BB รวมถึงโปรย้ายค่าย เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้างกระแสความแรงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

29/05/2019 15:36:46
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th