3BB

News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop แห่รอบเมืองและพื้นที่ชุมชนหลักๆ

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop แห่รอบเมืองและพื้นที่ชุมชนหลักๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER ในงานกาชาดประจำปี จัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่ง 3BB ได้ร่วมออกบูธ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ทีมงานได้ แนะนำโปรโมชั่นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง อินเทอร์เน็ต รวมถึงโปรย้ายค่าย รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ติดตั้งภายในงานเพื่อกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มขึ้น  

08/05/2019 10:39:46
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th