3BB

News & Activity

3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย บริเวณตลาดเกษตร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นใหม่ 3BB Fiber ณ ตลาดเกษตร เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย 3BB Fiber ในพื้นที่รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ ไปตามตลาดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างดี22/03/2019 09:34:23
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th