3BB

News & Activity

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019

เมื่อวันที่ 3 - 8 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช, หน่วยงานเอกชน พ่อค้าและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช ณ บริเวณชุมชนท่าวัง วงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์มากมาย มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางจากน้องๆ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล การประกวดธิดาไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019 การแสดงอุปรากรจีน “งิ้วแต้จิ๋ว” ณ เวทีงิ้ว การแสดงมังกรทอง เฉลิมพระเกียรติ ตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019 และในงานนี้ 3BB นครศรีธรรมราช ก็ได้ร่วมจัด Booth ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB Fiber ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาสอบถาม และสมัครขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB ด้วย  

12/02/2019 14:47:40
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th