3BB

News & Activity

3BB ภูเก็ตจัด Mini Troop กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการอื่นๆของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด Mini Troop กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการอื่นๆของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย 3BB Fiber รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ Shop ศูนย์บริหารงานกู้กู ที่เปิดให้บริการใหม่ โดยได้จัดขบวน Mini Troop แห่ไปตามชุมชนในพื้นที่ ถนนรัษฎานุสรณ์ และในซอยกิ่งแก้ว เป็นแหล่งชุมชน ในพื้นที่เขต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีลูกค้าเข้ามาสมัครใช้บริการและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก  

06/02/2019 15:35:37
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th