3BB

News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่ อ.เวียงสระ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นๆของบริษัท โดยได้จัดขบวน Troop แห่ไปตามแหล่งชุมชนในพื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และได้ตั้ง Kios บูธ ในพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการและสอบถามข้อมูล ซึ่งในการจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่หลายราย

 

13/11/2018 08:35:00
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th