3BB News & Activity

3BB นาทวี ออกประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต

การตลาดนาทวี และทีม TU Cluster-PTN ออกประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต 3BB ช่วงหลังเลิกงานในพื้นที่ บ้านเคลียง แปลงประดิษฐ์ และบ้านหมอคง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทีมงานได้แจกใบปลิวแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB Fiber และโปรย้ายค่ายรับสวนลด 50% นาน 6 เดือน รวมถึงบริการอื่นๆ ลูกค้าให้ความสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มีลูกค้าตอบรับ และสมัครใช้บริการโปรโมชั่นดังกล่าว