3BB News & Activity

3BB จังหวัดนครปฐม ออกพบลูกค้า ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอนครชัยศรี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 25651 3BB ภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่การตลาด ออกพบลูกค้า ในพื้นที่ อ.เมือง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่สามารถให้บริการ Internet Fiber ได้ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับจังหวัด โดย 3BB จัดโปรโมชั่นพิเศษ โดยเฉพาะลูกค้าต้องการย้ายค่าย รวมทั้งได้มีการส่งมอบสื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 3BB Privilege ด้วย