3BB News & Activity

3BB พังงา จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าทุ่งใหญ่ (เฮียบเที่ยนไต่เต่ง) และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทีมงานการตลาดจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ของศาลเจ้าทุ่งใหญ่และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก จ.พังงา ซึ่งเป็นประเพณี ที่ดีงามที่สืบทอดกันมานับร้อยปี และมีผู้คนที่ศรัทธากันมาอย่างยาวนานของจังหวัดพังงา เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ