3BB

News & Activity

3BB พังงา จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าทุ่งใหญ่ (เฮียบเที่ยนไต่เต่ง) และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทีมงานการตลาดจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ของศาลเจ้าทุ่งใหญ่และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก จ.พังงา ซึ่งเป็นประเพณี ที่ดีงามที่สืบทอดกันมานับร้อยปี และมีผู้คนที่ศรัทธากันมาอย่างยาวนานของจังหวัดพังงา เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ  

02/11/2018 14:30:06
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th