3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมานับร้อยปี และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก