3BB

News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และแจกน้ำดื่ม 3BB ในประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมานับร้อยปี และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  

02/11/2018 14:31:25
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th