3BB News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเปิด 3BB Shop ไชยา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเปิด 3BB Shop ไชยา ซึ่งเป็น 3BB Shop สาขาที่ 8 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการจัดกิจกรรมรถแห่เปิด 3BB Shop ไปตามชุมชนในตัวเมือง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มาติดตั้ง และชำระค่าบริการล่วงหน้าใน 3BB Shop ไชยา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีลูกค้า เข้ามาใช้บริการหลายราย และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่จะพึงพอใจที่ 3BB มาเปิด Shop ที่อำเภอไชยา