3BB News & Activity

3BB ภูเก็ตจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล แอคคอร์โฮเทลส์ ฮาร์เบรก ฮิลล์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ทีมงานการตลาด จ.ภูเก็ตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล แอคคอร์โฮเทลส์ ฮาร์เบรก ฮิลล์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา ให้เด็กขาดแคลนและด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต จุดจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ ถนนศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯได้อนุเคราะห์ สนับสนุน Link Internet พร้อมสัญญาณ Wifi เพื่อใช้ไลท์สดผ่าน Facebook, กิจกรรมถ่ายรูปพร้อม Print ภาพ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม  ที่มาในงาน  พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต 3BB มีการออกบูธเพื่อแจกน้ำดื่ม3BB ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี