3BB News & Activity

3BB จังหวัดราชบุรี ทำกิจกรรมการตลาด โดยช่างเทคนิคและ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

3BB ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ทำกิจกรรมการตลาด โดยช่างเทคนิคและ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริเวณตลาดนัดหุบกระทิง อ.บ้านโป่ง วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และ เร่งยอดขาย โดยมีประชาชนที่สัญจรให้ความสนใจสอบถามบริการ