3BB

News & Activity

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมออก Booth ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมออก Booth ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 2 – 10 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกิจกรรมต่างๆ ภายในบูธ พร้อมประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ “เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว” พร้อมแพคเกจ Fiber ที่เปิดให้บริการและบริการเสริม 3BB WiFi 3BB Voice ทีมงานยังได้แนะนำลูกค้าโหลดแอพพลิเคชั่น 3BB MEMBER ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีเกมกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงาน กิจกรรมในครั้งนี้ปิดการขายได้หลายวงจร
03/10/2018 11:55:54
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th