3BB News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธกระตุ้นยอดขายตั้ง Kiosk Booth บริเวณตลาดนัดต่างๆ

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธกระตุ้นยอดขายตั้ง Kiosk Booth บริเวณตลาดนัดต่างๆ ในอำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส แนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB ประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว ได้ทุกที่ ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแพ็คเกจต่างๆ ลูกค้าให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ รวมถึงการขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์ 3BB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น