3BB News & Activity

3BB ภาคตะวันตก จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 13 ปี

3BB ภาคตะวันตก โดยคุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตกและ คณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 13 ปี บริษัท TTTBB มาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญกับเด็กกำพร้ามูลนิธิธรรมนุรักษ์ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ บ้านธรรมานุรักษ์ 10,000 บาท รวมทั้งสิ่งของบริจาค อื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านธรรมานุรักษ์ ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายมีพิธี ไถ่ชีวิต โคกระบือ ณ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 ตัว จากการทำบุญครั้งนี้ ภาคตะวันตก ขออนุโมทนา บุญ กับ ผู้ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ ทุกท่าน