3BB

News & Activity

3BB ภาคตะวันตก จ.นครปฐม จัดกิจกรรมการตลาด Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์

3BB ภาคตะวันตก จ.นครปฐม จัดกิจกรรมการตลาด Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายใน อ.เมือง อ.นครชัยศรี อ.สามพราน ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2561 เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ 3BB Fiber
13/09/2018 14:05:52
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th