3BB News & Activity

3BB ภาคตะวันตก จ.นครปฐม จัดกิจกรรมการตลาด Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์

3BB ภาคตะวันตก จ.นครปฐม จัดกิจกรรมการตลาด Troop รถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายใน อ.เมือง อ.นครชัยศรี อ.สามพราน ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2561 เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ 3BB Fiber