3BB News & Activity

3BB ภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม การตลาดรถแห่

3BB ภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม การตลาดรถแห่ เพื่อกระตุ้นยอดขายในอำเภอเมือง อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน ในวันที่ 26 สิงหาคม - กันยายน 2561 เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ 3BB Fiber