3BB News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมออกบูธ งาน OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมออกบูธ “งาน OTOP นวัตวิถี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ณ ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2561 ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำบริการอินเทอร์เน็ตโปรโมชั่น 3BB Fiber 100/30 Mb. Fiber 150/50 Mb. Fiber 200/100 Mb. และ Fiber 10/5 Mb. ราคาสบายกระเป๋าเพียง 250 บาท มีลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมของชำร่วยสำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่ภายในงาน สามารถปิดการขายได้หลายวงจร