3BB News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส ร่วมออกบูธในงาน แข่งเรือฮารีรอยออีดิ้ลฟิตรี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดนราธิวาส ร่วมออกบูธในงาน แข่งเรือฮารีรอยออีดิ้ลฟิตรี ณ ตลาดน้ำยะกัง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์แจกใบปลิว แนะนำบริการอินเทอร์เน็ต 3BB เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว พร้อมด้วยแพ็กเกจ เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ ราคาสบายกระเป๋า 10/5 Mbps. เพียง 250 บาท รวมถึงการเสนอบริการเสริมต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขั้น