3BB News & Activity

3BB พื้นที่เขตธนบุรีได้จัดกิจกรรมออกบูธหมู่บ้านใหม่

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 3BB พื้นที่เขตธนบุรีได้จัดกิจกรรมออกบูธหมู่บ้านใหม่และมีเน็ต Fiber optic เข้าไปให้บริการ จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่เขตธนบุรี ดังนี้ 1.หมู่บ้านภิรมย์วิลล์ 2.คอนโดเรือนทรัพย์ 3.หมู่บ้านพฤกษา84/1 4.หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์3 5.หมู่บ้าน เจแกรนด์ เพื่อแนะนำบริการให้กับผู้ที่เข้าพักอาศัยใหม่ โดยมีการออกบูธ แจกโบรชัวร์ และติดสื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆในโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังล่าวได้รับการตอบรับจากลูกบ้านในโครงการเป็นอย่างดี