3BB News & Activity

3BB จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Mini Event ณ ศูนย์การค้าเดอะซัน เพชรบุรี

3BB จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Mini Event ณ.ศูนย์การค้าเดอะซัน เพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ Internet 3BB Fiber และ กระตุ้นยอดขาย ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิ.ย 2561 มีลูกค้า ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามและขอใช้บริการจำนวนมาก