3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธในงาน สิบวันสุดท้ายรอมฎอน

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 3BB จังหวัดยะลา ออกบูธในงาน สิบวันสุดท้ายรอมฎอน บริเวณสะพานดำริมคลองตลาดเก่า จังหวัดยะลา ทีมงานได้แจกใบปลิว และแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB ทั้ง VDSL และ 3BB Fiber เน็ตบ้านแรงเกินคุ้ม พร้อมด้วยแพ็กเกจน้องใหม่ เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ ราคาสบายกระเป๋า 10/5 Mbps. ราคาเพียง 250 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตของ 3BB ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น