3BB

News & Activity

3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New Node เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiberและ VDSL ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1-31 พ.ค.61 3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New Node และพื้นที่ Port Utilize ต่ำ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiberและ VDSL ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการเสริม ของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ไปจัดกิจกรรมได้ทราบ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 3BB ระนองได้จัดทีมงานขายเดิน Knock Door ในพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอกระบุรี,อำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์,อำเภอละอุ่นและภายในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยจะเน้นKnock Doorตามถนนสายหลักและที่เป็นแหล่งชุมนุมที่ Node ตั้งอยู่ ซึ่งในการดกิจกรรม Knock Door ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย


11/06/2018 09:30:32
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th