3BB News & Activity

3BB เกาะสมุยได้จัดกิจกรรม Knock Door และออกบูธบริเวณตลาดนัด

เมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย.61 3BB เกาะสมุยได้จัดกิจกรรม Knock Door และออกบูธบริเวณตลาดนัดโดยได้จัดกิจกรรมKnock Door ในพื้นที่ตำบลแม่น้ำและ ตำบล ละไม อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี และออกบูธบริเวณตลาดเย็นหน้าทอนและตลาดนัดซอย 7 แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ