3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม Event ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง และงานกาชาดยะลา

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม Event ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง และงานกาชาดยะลา ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ทีมงานได้แนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ แพ็กเกจ VDSL 30/10 Mb. Fiber 100/30 Mb. Fiber 200/100 Mb. รวมถึงนำเสนอบริการอื่นๆ ของ 3BB พร้อมกิจกรรม Troop ประชาสัมพันธ์ภายในงาน ลูกค้าให้ความสนใจสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนี่อง สร้างความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี มีของสมนาคุณมอบให้กับลูกค้าที่ติดตั้งใหม่ทุกวงจร