3BB News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Product & Service for Corporate Sale ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Product & Service for Corporate Sale ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ห้องประชุม 3BB ชั้น 3 อาคารชนเกษม ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ DCN,Internet Lease Line ,INF และบริการอื่นๆสำหรับลูกค้าธุรกิจองค์กรให้กับผู้จัดการจังหวัด,หัวหน้าหน่วย,Supervisor และพนักงานหน้า Front Office ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีพนักงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี,จังหวัดชุมพร,จังหวัดระนองและพื้นที่ อ.เกาะสมุย-พะงันเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน หลังจบการอบรมคาดว่าจะทำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Product & Service สำหรับขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น