3BB

News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมการตลาด Mini Troop ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย ณ ตลาดเกษตร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด Mini Troop กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการขายโปรโมชั่นใหม่ 10/5M. ราคา 250 บาท ณ ตลาดเกษตร จ.ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ พื้นที่บริเวณตลาดและแหล่งชุมชน ลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก11/05/2018 16:57:30
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th