3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมการตลาด Mini Troop ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย ณ ตลาดเกษตร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด Mini Troop กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการขายโปรโมชั่นใหม่ 10/5M. ราคา 250 บาท ณ ตลาดเกษตร จ.ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ พื้นที่บริเวณตลาดและแหล่งชุมชน ลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก