3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมการตลาด Mini Troop ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย ณ ตลาดเกษตร

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด Mini Troop กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการขายโปรโมชั่นใหม่ 10/5M. ราคา 250 บาท ณ ตลาดเกษตร จ.ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย 3BB Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ บริเวณตลาดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ ลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก