3BB

News & Activity

3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber และ VDSLในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 1-30 เม.ย.61 3BB ระนองได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New OLT และพื้นที่ Port Utilize ต่ำ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber และ VDSLในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริการเสริมของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ไปจัดกิจกรรมได้ทราบ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 3BB ระนองได้จัดทีมงานขายเดิน Knock Door และตั้ง Kios ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ, อำเภอกระบุรี, อำเภอกะเปอร์, อำเภอละอุ่น และภายในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยจะเน้นKnock Doorและตั้ง Kios ตามถนนสายหลักและที่เป็นแหล่งชุมนุมที่ Node ตั้งอยู่ ซึ่งในการดกิจกรรม Knock Door ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย11/05/2018 17:00:18
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th