3BB News & Activity

3BB ราชบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา  3BB  ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อความเป็นศิริมงคล  โดย มีการแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงโดยพนักงาน  สร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีในส่วนงานได้อย่างดี