3BB News & Activity

3BB นราธิวาส ออกบูธกระตุ้นยอดขายในงานเทศกาลอาหารจารเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้

เมื่อวันที่  7 – 11  เมษายน  2561  3BB  จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมออกบูธเพื่อกระตุ้นยอดขายในงาน  “ เทศกาลอาหารจารเด็ดโก-ลก และของดีชายแดนใต้  ”  ณ บริเวณสนามกีฬามหาราชจังหวัดนราธิวาส   พร้อมแนะนำบริการอินเทอร์เน็ต 3BB  เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi  หมดแล้ว  สร้างความสนใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี  ทั้งการสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการและติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร