3BB

News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Troop ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา 3BB สงขลา ได้จัดขบวน Troop ประชาสัมพันธ์  “เดี๋ยวนี้เราเป็น  Fiber WiFi  หมดแล้ว ” บริเวณแหล่งชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อาทิ ตลาดกิมหยง  สี่แยกต่างๆ  และหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่   พร้อมแจกใบปลิวแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต  และแจกของชำร่วยซองกันน้ำ 3BB   สร้างกระแสความแรงในแบรนด์ของ 3BB  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


19/04/2018 17:46:04
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th