3BB

News & Activity

3BB ราชบรี สนับสนุน internet ในการแข่งขัน ROV Ratchaburi Major League

3BB ราชบรี ได้ให้การสนับสนุน Internet ในการแข่งขันเกมออนไลน์ ROV Ratchaburi  Major League บริเวณตลาดเก่าริมน้ำ โคยกี๊ จ.ราชบรี  ระหว่างวันที่  14 มกราคม  - 4 มีนาคม 2561 พร้อมตั้งบูธประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ด้วย โดยการแข่งขันเกมดังกล่าวมีการ Live สดเกมการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

13/03/2018 11:21:08
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th