3BB

News & Activity

3BB เชียงราย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber optic ในพื้นที่ อ.เชียงของ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 มีนาคม 2561  3BB จังหวัดเชียงราย นำโดยคุณ สร้อยมาลี สุขเสริญ ทีมงานการตลาดและศูนย์บริการเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสิรมการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ โดยมีการ Knock Door ในองค์กร ห้างร้าน ชุมชนต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber optic  พร้อมกันนี้มีการตั้งบูธรับสมัครลูกค้าใหม่และรับชำระค่าบริการรายเดือนของ 3BB ด้วย ซึ่งมีลูกค้าสนใจเข้ามาสมัครใช้บริการ รวมถึงขอปรับเพิ่มความเร็วจาก VDSL เป็น FTTx และชำระค่าบริการเป็นจำนวนมาก08/03/2018 16:47:28
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th