3BB News & Activity

3BB เชียงราย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber optic ในพื้นที่ อ.เชียงของ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 มีนาคม 2561  3BB จังหวัดเชียงราย นำโดยคุณ สร้อยมาลี สุขเสริญ ทีมงานการตลาดและศูนย์บริการเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสิรมการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ โดยมีการ Knock Door ในองค์กร ห้างร้าน ชุมชนต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fiber optic  พร้อมกันนี้มีการตั้งบูธรับสมัครลูกค้าใหม่และรับชำระค่าบริการรายเดือนของ 3BB ด้วย ซึ่งมีลูกค้าสนใจเข้ามาสมัครใช้บริการ รวมถึงขอปรับเพิ่มความเร็วจาก VDSL เป็น FTTx และชำระค่าบริการเป็นจำนวนมาก