3BB News & Activity

3BB พะเยา จัดกิจกรรมการตลาด ในงานคลองถามบ้านหนองหล่ม

เมื่อเร็วๆนี้ 3BB พะเยา ได้จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อเร่งรัดยอดขายในพื้นที่ ภายในงานคลองถามบ้านหนองหล่ม  อ.ดอกคำใต้  ซึ่งมีการเดินแจกใบปลิวให้กับประชาชนทั่วไปที่มาเดินในงาน พร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำโปรโมชั่น 3BB Fiber และบริการอื่นๆให้ลูกค้าได้รับทราบ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าด้วยดี